Skip to content

Streljačka optika za različite načine lova

  • Andraž 
Streljačka optika za različite načine lova

U prošlosti je život bio jednostavniji, kao i izbor lovačke opreme koja je tada bila dostupna. Na puškama lovaca su se nakon mehaničkih ciljnika postepeno počeli pojavljivati prvi optički ciljnici i još nedavno smo na puškama domaćih lovaca mogli vidjeti ciljnike s oznakama poput 4×32 ili 6×42. Ukratko, te oznake opisuju faktor povećanja od četiri tj. šest puta i promjer objektiva 32 tj. 42 mm. Što zapravo znači faktor povećanja? Taj pojam ćemo si najlakše zamisliti ovako: kada gledamo predmet udaljen 100 metara kroz ciljnik s faktorom povećanja 10x, u ciljniku vidimo taj predmet kao da je 10 metara udaljen od nas. Danas, kada je svijet nekoliko zapleteniji, a izbor lovačke opreme izuzetan, možemo na optičkim ciljnicima naći raznorazne oznake, a samo prije spomenute (4×32, 6×42 itd.) praktički više ne. Mi lovci smo postali izbirljivi, želimo tehnički savršenu i kvalitetnu opremu, zbog čega se ne možemo više zadovoljiti s fiksnim povećanjima, jednim optičkim ciljnikom za sve moguće uvjete i slično.

Streljačka optika za različite načine lova

Streljačka optika za različite načine lova

Teško bi mogli reći da postoji univerzalan ciljnik koji bi zadovoljio sve naše zahtjeve i očekivanja. Baš zbog toga danas postoji toliko različitih tipova, a svaki od njih služi više manje točno određenoj namjeni. U prilogu želim predstaviti optiku za puške primjerenu za sljedeće načine lova: lov s visokih čeka, lov šuljanjem, lov pogonom i lov u planinama. Vjerujem da većina lovaca za svaki od nabrojanih načina lova još uvijek ne upotrebljava svoj namjenski optički ciljnik za svaku vrstu lova. Zbog toga ćemo probati napraviti najbolju aproksimaciju univerzalnog optičkog ciljnika kojeg bi mogli upotrijebiti kod svih spomenutih načina lova, iako svestranost nužno znači i kompromitiranja koja odstupaju od ideala i naših želja.

LOV SA VISOKE ČEKE

Veliki dio lova sa visoke čeke teče u vrijeme jutarnjeg svitanja i večernjeg sumraka. Tada nam je primarna želja uhvatiti čim više svjetla i jasno vidjeti divljač. Ta želja obično zahtjeva čim veći promjer objektiva pomoću kojeg ćemo uhvatiti najviše dostupne svjetlosti, što je u praksi najčešće dano pod nominalnom mjerom 56 mm. Veći promjeri ne bi imali pravi učinak, jer je važan čimbenik i izlazna pupila. Promjer izlazne pupile dobijemo tako da promjer objektiva podijelimo s povećanjem (kod optičkih ciljnika nominalnih dimenzija 8×56 to znači 56 mm : 8 = 7 mm). Promjer zjenice ljudskog oka se mijenja glede na jakost svjetla iz okoline (u mraku se širi, na svjetlu skupi), no obično se ne može raširiti više od 7 mm. To znači i to da bi nošenje većeg ciljnika bilo samo nezgodnije, a ne bi s njim mogli uloviti više svjetla u mraku, jer se naša zjenica nije sposobna toliko raširiti da bi mogli uloviti još više svjetla. Sve to vrijedi za mladog čovjeka, sa starenjem se sposobnost širenja zjenice još dodatno smanjuje, što znači da je smislenost optičkog ciljnika 8×56 upitna, jer bi i s manjim promjerom ciljnika mogli doseći jednak učinak. Naravno, samo veličina promjera leće ne znači nužno i najveće propusnosti svjetla, već su za to potrebne još i druge tehnologije, kao na primjer kvalitetni premazi za leće i slično. Obično se s kvalitetom izrade optike za puške povećava i propusnost svjetla (ponajprije zbog tipa stakla – ja bi izdvojio HT (high transmittance) Schott i odgovarajuće premaze). Spomenuti treba i to da u zadnje vrijeme popularni i jako praktični ciljnici s varijabilnim povećanjima nažalost nisu sposobni dosezati toliku propusnost svjetla, koliku bi mogli doseći slični optički ciljniki s fiksnim povećanjima. Uzrok se skriva u činjenici da konstrukcija optičkih ciljnika s varijabilnim područjem povećanja zahtjeva u svojoj strukturi zbog svoje kompleksnosti i više leća, a svakom dodatnom lećom gubimo na propusnosti svjetla. Razmjerno s kvalitetom optičkog ciljnika i upotrebljenih naprednih tehnologija raste i cijena proizvoda.

S visokih čeka se mijenjaju i udaljenosti, od jako kratkih (u blizini hranilišta, na manjim čistinama,…) do jako dalekih (na velikim poljima, travnjacima,…), zbog čega su poželjna široka područja povećanja, najčešće od faktora povećanja 2x pa sve do faktora povećanja 12x ili čak 15x. Takvi ciljnici (s promjerom objektiva 56 mm) su obično većih dimenzija i namijenjeni lovcima. Ciljnik s promjerom leće 56 mm i fiksnim faktorom povećanja 8x trenutno proizvodi samo tvrtka Schmidt & Bender, a popularan je zbog svoje svjetlosti i jednostavne upotrebe. Želim još spomenuti da imaju najsvjetliji optički ciljniki obično faktor povećanja 4x.

Primjeri: 3-12×56, 2.4-12×56, 2,3-18×56,…

Streljačka optika za različite načine lova

Streljačka optika za različite načine lova

LOV ŠULJANJEM

Lov šuljanjem je specifičan lov koji zahtjeva okretnost, brze reakcije i dobru fizičku spremu. Streljačke udaljenosti su obično umjerene, a lov se prije večernjeg mraka obično već završi. Iz opisanog možemo predvidjeti da dimenzijsko nezgrapni i veliki ciljnici s velikim promjerima objektiva nisu praktični te su nepotrebni, a prevelika povećanja nam mogu prije smetati nego koristiti. Obično su najupotrebljiviji faktori povećanja od 2x pa sve do 10x ili 12x, a idealan promjer objektiva zbog svoje praktičnosti i kompaktnih dimenzija najčešće 42 mm. Trenutno je vjerojatno najbolji izbor za lov na zalaz onaj s oznakom 1.7-13.3×42, ali svakako ne smijemo zaboraviti i na svestranu korisnost klasičnog optičkog ciljnika 1.5-6×42.

Primjeri: 1.5-6×42, 1.7-10×42, 1.7-13.3×42, 2-12×50,…

Streljačka optika za različite načine lova

Streljačka optika za različite načine lova

LOV POGONOM

Kratke streljačke udaljenosti, brzi hitci i potreba po širokom vidnom polju. Tako nekako bi mogli kroz objektiv opisati lov pogonom. Zbog želje za čim bržim ulovom divljači, kao i zbog želje za širim vidnim poljem, koje dosežemo s oba oka otvorena tijekom ciljanja, možemo jednostavno definirati idealni optički ciljnik za tu vrstu lova. Pri lovu pogonom dolaze u obzir ponajprije sljedeće mogućnosti: crvena točka, refleksni nišan i širokokutni optički ciljnik. Slabost crvene točke i refleksnog nišana je ponajprije u tome da nemaju mogućnost povećanja, što je korisno kod hitaca s većih udaljenosti. Tu se vidi glavna prednost i univerzalnost širokokutnog optičkog ciljnika. Kod hitaca s većih udaljenosti nam može mogućnost povećanja mnogo pomoći. S druge strane smo nažalost s takvim ciljnikom nešto sporiji u usporedbi s crvenom točkom ili refleksnim nišanom. Pri upotrebi širokokutnog optičkog ciljnika (ili drugog ciljnika) mora biti očna jabučica poravnana u oba smjera –  lijevo/desno i gore/dole – a uz to mora biti oko i na točno određenoj udaljenosti od okulara, jer jedino tako možemo vidjeti cjelovitu sliku. Svega toga kod crvene točke i refleksnog nišana nema, što čini upotrebu takvih pomagala bržom i intuitivnijom. Smisleni faktor povećanja kod lova pogonom je 1x ili drugim riječima, da nema povećanja. Razlog leži u tome da možemo kod gledanja bez povećanja imati oba oka otvorena, a tako pogledom obuhvatimo šire vidno polje, što je iznimno važno kada lovimo divljač koja se kreće. Tvrtka Swarovski Optik je nedavno predstavila širokokutni ciljnik s povećanjem od 0,75 i tako dokazala dvije stvari: prvo, da je to moguće i drugo, da s faktorom povećanja manjim od 1x možemo obuhvatiti pogledom šire vidno polje, što je na neki način revolucionarno. U svim slučajevima vrijedi jednostavna korelacija – čim manji je promjer objektiva i čim manji je faktor povećanja, tim šire vidno polje vidimo. To možemo imati u mislima uvijek i svuda. Primjereni širokokutni ciljnici za tu vrstu lova su obično ti koji imaju faktor povećanja između 1x i 6x, a najčešći promjer objektiva je 24 mm. Kod svih optičkih ciljnika namijenjenih lovu pogonom se preporučuje dnevno osvjetljenje (visokog intenziteta i jačine) ciljnog križa, jer se boja pozadine tijekom ciljanja mijenja, a želimo čim bolju vidljivost crvene točke (ili križa) u svim trenucima ciljanja.

Primjeri: 1-5×24, 1-6×24, 0.75-6×20,…

LOV V PLANINAMA

Lov u planinama je zbog prostranstava, prirode i fizičke zahtjevnosti od uvijek vrijedio za posebnu vrstu lova. Jedinstvena vrsta lova, kakva jest, zahtjeva njemu primjerenu opremu. Hitci na nešto veće udaljenosti su tu posve obična pojava, pa od tud i potreba po nešto većim povećanjima optičkim ciljnicima. Baš zbog fizičkih napora je za ugodan lov u planinama važno i to da je oprema lagana. Ciljnici s velikim objektivima (i posljedično masama) ne dolaze u obzir, jer bi nas takvi ciljnici smetali pri planinarenju. Hitci se u većini primjera ispaljuju usred dana i skoro nikada kada padne mrak, kada bi trebali velike objektive i veliku propusnost svjetla u mraku. Za sve ciljnike s većim povećanjima, kakve upotrebljavamo i u planinama, je važno da imaju korekciju paralakse, iako je problem paralakse kod pucanja na manjim udaljenostima (ispod 100 metara) izraženiji nego kod većih udaljenosti. No ipak je neugodan osjećaj kada tijekom ciljanja pomicanje oka izvan osi optičkog ciljnika (u bilo koji smjer) uzrokuje da se križ na cilju pomiče. Kod većina ciljnika koja nemaju mogućnost (dodatne kupole) korekcije paralakse kod određenih udaljenosti je to eliminirano kod udaljenosti od 100 metara. Ciljnici koji imaju dodatnu kupolu za korekciju paralakse nam omogućavaju da tu pojavu eliminiramo kod različitih udaljenosti, ovisno od situacije.

Još jedan proizvod koji u planinama stvarno služi svojoj svrsi su balističke kupole (na ciljnicima koji ih imaju). S njima možemo, u ovisnosti od pada metka na različitim udaljenostima, korigirati pomicanje ciljnog križa još prije nego okinemo i odredimo udaljenost na koju ćemo gađati. Kao primjer ću navesti Swarovski BT balističke kupole, kod kojih prethodno namjestimo određene udaljenosti i s pomakom kupole na unaprijed namještenu točku prije okidanja samo izaberemo udaljenost na koju ćemo gađati. S druge strane, druge kupole omogućavaju da imamo na ciljniku oznake za točno određene (predviđene) udaljenosti koje jednostavno namjestimo na koju udaljenost ćemo gađati, jer je već na kupoli vidljivo, gdje moramo kupolu prije hitca pomaknuti za dosezanje pogotka na postavljenoj udaljenosti (primjer: ASV balističke kupole njemačke tvrtke Zeiss). Ugrađen laserski daljinomjer u optičkom ciljniku je poželjan kada očekujemo hitce s većih udaljenosti, a sa sobom ne želimo nositi mnogo dodatne opreme.

Streljačka optika za različite načine lova

Streljačka optika za različite načine lova

Za lov u planinama je smisleno da je najveći faktor povećanja 10x, a promjer objektiva negdje između 42 i 48 mm. U redu je i 50 mm, no nek to bude maksimum, jer s većim promjerom objektiva samo drastično povećavamo dimenzije i masu opreme bez prave dodane vrijednosti za lov u planinama.

Najbolje bi bilo da optički ciljnici za lov u planinama imaju tanak križ koji neće nepotrebno skrivati prevelik dio mete te da je u drugoj fokalnoj ravnini (što znači da s promjenom povećanja debljina križa ostaje ista).

Primjeri: 2.5-15×44, 3.5-18×44, 2-16×50,…

SVESTRANI OPTIČKI CILJNIK

Uvijek kada govorimo o »svestranosti« moramo biti svjesni da će rezultat biti samo optimalan izbor kompromisa. Ako bi se morao odlučiti za jedan optički ciljnik koji će mi služiti kod raznih načina lova, bi jednostavno izabrao opći ciljnik tipa 2-12×50 ili slično. Umjerene dimenzije i ne prevelika masa, dovoljno velik promjer objektiva za lov u mraku i dovoljno široko područje povećanja, koje zadovoljava potrebe kako kod hitaca na blizu, tako i na kod hitaca na daleko. Preporučujem i osvjetljenje ciljnog križa jer se mnogo puta pokaže kao jako upotrebljiv dodatak. Kod izbora tipa montaže na pušku bi se najvjerojatnije odlučio za montiranje optičkog ciljnika na šinu. No, za ostvarivanje specifičnih želja za različite načine lova je potrebno svoju lovačku opremu nadograditi još kojim optičkim dijelom.

OPĆE PREPORUKE

Kod kupnje optičkog ciljnika neka vas pri izboru vode sljedeći važni čimbenici: kvaliteta izrade, kvaliteta leća, moguće usluge nakon prodaje, ugled proizvođača, ergonomija proizvoda i slično. Garancijski rok koji nam daje proizvođač za potencijalne popravke i pronađene greške na proizvodu zasigurno nije zanemariv čimbenik. Najvažnije tehničke značajke koje je smisleno imati u mislima glede na naše potrebe u lovu su: faktor povećanja, promjer leće, najmanja i najveća udaljenost očiju, minimalno i maksimalno vidno polje, twilight factor, propusnost svjetla, osvjetljenje križa, korekcija paralakse, otpornost na rosu i vodu, težina,…

Kod nabrojanih općih čimbenika imajte u mislima neke korisne dodatke koji se nude na tržištu te vam u lovu mogu olakšati život. Naglasio bi osvjetljenje križa (obično s crvenom točkom), koje je danas skoro pa nužno jer su križevi u većini slučajeva iznimno tanki (i to s razlogom)! Što tanji je križ, to manje slike nam pokriva. To naravno znači i to da ćemo u mraku na tamnoj pozadini takav križ bez osvjetljenja jako teško vidjeti.

Posebno važan mi se čini i izbor nosača s kojima će ciljnik postati jedno s puškom. Mislim da su za lov praktični ponovljivi nosači i nosači koji se mogu skidati, jer u gustom, obraslom terenu ciljnik možemo jednostavno odstraniti i pospremiti u ruksak (slično je i u planinama kada se je ponekad potrebno penjati). Ciljnik mičem i prilikom temeljitog čišćenja puške jer bi mi tada samo smetao.

Znam da je izbor primjerenog optičkog ciljnika zahtjevan zadatak, no taj zadatak možemo uvelike olakšati ako si jasno postavimo namjene za koje će se ciljnik upotrebljavati i količinu novaca koju želimo potrošiti. Za kraj imam još jednu preporuku: Odnos između cijene puške i optičkog ciljnika neka bude približno 1:1. Ta preporuka se najčešće pokaže kao najracionalnija. Na podlozi tih čimbenika ćemo se ubrzo približiti optimalnom izboru.

Avtor: Renato Brodar

Galerija slik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)