Скочи на садржај

Izvješće – sajmovi LORIST u Novom Sadu

Od srijede 3. oktobra 2018., do nedjelje, 7. oktobra 2018. su se na sajmištu u Novom Sadu održavali Međunarodni sajmovi LORIST. Sajam je bio podijeljen na više dijelova sa različitim tematikama.

Jedan dio bio je namijenjen životinjama, prvenstveno pticama. Održavala se izložba i prodaja raznih vrsta ptica, između ostalog, kokošiju, kanarinaca, papiga itd. U dijelu namijenjenom ribolovu su se između ostalog promovisala i rijecna plovila. U ugostiteljsko-turističkom dijelu su se predstavile različite organizacije, koje su reklamirale ‘zanimljivosti’ svoja kraja.Na nekim štandovima je bilo moguće probati razna vina i različite vrste sira. Na sajmu je takođe bio dio , namijenjen pčelarima, gdje su učesnici mogli probati različite vrste meda.

Najviše vremena smo proveli na sajmu lova. Treba naglasiti da je to uglavnom prodajni sajam. Trgovci su na svojim velikim štandovima nudili i mnoge proizvode po sniženim cijenama, što je privuklo pažnju prolaznika. Kompanija, kojesui samo izlagale i reklamirale svoje prouzvode, je bilo malo – to su bile kompanije npr Swarovski, Kahles i Crvena zastava. Lovcima koji traže kvalitetne proizvode po dostupnoj cijeni se isplati posjetiti taj sajam.

//

Од сриједе 3. октоbра 2018., до неђеље, 7. октоbра 2018. су се на сајмишту у Новом Саду одржавали Међународни сајмови ЛОРИСТ. Сајам је bио подијељен на више дијелова са различитим тематикама.

Један дио bио је намијењен животињама, првенствено птицама. Одржавала се изложbа и продаја разних врста птица, између осталог, кокошију, канаринаца, папига итд. У дијелу намијењеном риbолову су се између осталог промовисала и ријецна пловила. У угоститељско-туристичком дијелу су се представиле различите организације, које су рекламирале ‘занимљивости’ своја краја.На неким штандовима је bило могуће проbати разна вина и различите врсте сира. На сајму је такође bио дио , намијењен пчеларима, гђе су учесници могли проbати различите врсте меда.

Највише времена смо провели на сајму лова. Треbа нагласити да је то углавном продајни сајам. Трговци су на својим великим штандовима нудили и многе производе по сниженим цијенама, што је привукло пажњу пролазника. Компанија, којесуи само излагале и рекламирале своје проузводе, је bило мало – то су bиле компаније нпр Сwаровски, Кахлес и Црвена застава. Ловцима који траже квалитетне производе по доступној цијени се исплати посјетити тај сајам.

Galerija slik

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *