Скочи на садржај

Idealan komplet opreme za lov na pogonima

Jesen pored svoje bogate palete boja, pobiranja voća, drugih plodova i proizvoda, donosi još nešto – vrhunac sezone lova. Ona kroz oči lovca uvijek donosi i određenu uzbuđenje. Važi za činjenicu, koja raduje već sama po sebi, za veliku većinu lovaca su zajednički lovovi i sa njima povezani pogoni na veliku divljač ti koji donose naveće dogodovštine i lovačke užitke u cijeloj godini. To su takođe lovovi koji omogućavaju stvarno otpuštanje adrenalina, na šta lovci strpljivo čekaju cijele godine.

Pogoni su puni suprotnosti i to ih uvrštava međe najzanimljivije načine lova. Lov, koji je pun kontrasta, koliko ih je puna i jesen. U jednom trenutku strpljivo i mirno čekaš, sjediš na tronogoj stolčici i polako se osvrćes po svojoj okolini i traziš nešto, što bi ukazivalo na promjenu. U sledećoj sekundi čuješ lavež pasa, koji po običaju pokrene krv u žilama, i samo trenutak ili dva te dijele do skoka divljačii raspleta događaja, kojeg prije nekoliko sekundi nisi još mogao ni zamisliti. Lišće zašumi, cuješ pucanje grančica i imaš samo nekoliko sekundi, da sa uglom oka uočiš pokret, digneš pušku i prisloniš je na lice, oslobodiš oružje, procijeniš divljač, koja se neočekivano pojavila iza drveća i na svom putu se nije spremna zaustaviti, pripremiš se na gađanje, izdahneš i…okineš.

Za idealan rasplet i protok događaja te radost po završenom lovu treba uzeti u obzir nekoliko pravila i savjeta.

Na prvom mjestu je uvijek sigurnost. Ona prije svega podrazumijva poštovanje uputstava vođe lova prije samog početka lova. Uputstva obično obuhvataju sigurne smijeri gađanja, koju divljač možemo gađati, iz kojej smijera možemo očekivati pogon, pravila ponašanja i još drugih stvari, koje je potrebno dosljedno poštovati do zadnjeg slova. Poštujmo, da je napuštanje pozicije vrlo nesigurno i ne savjetuje se, jer ostali lovci naše pokrete ne mogu predvidjeti i obazirati se na njih.Uvijek provjerimo, kuda možemo gađati, prije gađanja se uvjerimo, da je u smijeru gađanja divljači uvijek zaklon u obliku zemlje, brda ili nečega drugog, nikako se ne smijemo odlučiti za gađanje prema horizontu, jer u tom slučaju ne možemo znati, gdje će metak završiti svoju putanju. Na lovu nismo sam i povećani srčani puls te želja za plijenom mogu u djeliću sekunde dovesti do tragičnih događanja!

Ukoliko je obezbjeđena sigurnost, u sledećem stepenu razmišljanja možemo početi brinuti za sebe. Za uspjeh u lovu je pored toga, da smi smireni, ne uzrokujemo neočekivane pokrete, buku i pokušamo smanjiti sve aktivnosti koje bi mogle prouzrokovati neuspjeh u lovu, značajno je takođe da za lov izaberemo pravilnu opremu.

Pobrinimo se da nam je toplo i da do kraja lova ostanemo suvi. Lov može trajati i po nekoliko sati i ne smijemo dozvoliti da nam drhtanje tijela i ozebli udovi pokvare dan. Za lov pogonom treba prije svega izabrati toplu odjeću, jer se u toku lova nećemo previše ili skoro nikako pomjerati i najvažnija osobina odjeće, koju izaberemo, je to, da je topla! Ostale tehničke osobine odjeće (prozračnost, disanje, sušenje, šuštanje,…) kod takvog načina lova mogu biti nekako sporedne ili u drugom planu. U vrijeme lova se vremenske prilike takođe mogu iznenada promijeniti i po nama može početi padati snijeg, kiša ili nas može iznenaditi jak vjetar. Pobrinimo se, da izabrana odjeća takođe bude nepropusna i otporna na vjetar. Ukoliko se ne odlučimo za to, imajmo sa sabom u rancu bar nekakav nepropusan prekrivač, da se u slučaju potrebe možemo zaštititi. Ako nam po prirodi brzo postaje hladni, ponesimo sa sobom još nekakve umetke za grijanje nogu, ruku, toplu obuću i slično. Sve popularnija je i odjeća koja se zagrijava (kao npr AlpenHeat), kojoj je grijuće dijelove, zbog baterija na punjenje, moguće ponovo napuniti sa energijompreko električnog utikača, a koji griju i po nekoliko sati u zavisnosti od podešavanja. Slično djeluje i takođe uvijek popularna planinska obuća Alpina Hunter Heat, koja nam u hladnim danima uvijek olakša čekanje na poziciji. Integrisan sistem »Intemp« korisniku, sa pritiskom ma dugme, omogućava grijanje stopala više od 5 sati ( u zavisnosti od podešene jačine). Nakon lova baterije možemo ponovo napuniti. U hladnim danima takođe je dobrodošla i upotreba termo veša, jer je prvi sloj odjeće taj, koji najviše utiče na to kako se osjećamo u toku lova. Lično u rancu uvijek nosim nekakvu dodatnu majicu, rukavice i kapu.

Pobrinimo se da smo vidjivi i da nas nije moguće previdjeti. Ne zaboravimo da je na zajedničkom lovu, sa sigurnosnog vidika, preporučljivo (možemo reći potrebno) nositi reflektujuću, sjajnu odjeću ili dodatke (trake na šeširu, kape živih boja, reflektujuće prsluke i sl.) sa kojima ćemo biti bolje vidljivi i već izdaleka odudarati od svoje okoline. Zbog prisustva oružja, želje za plijenom i zbog adrenalina ostalih učesnika pobrinimo se, da smo vidljivi u svim vremenskim prilikama i okolnostima! Narandžasta odjeća u svijetu lova postaje sve češća (baš kao i oružje živih, narandžastih boja), zato lovac, koji je u potpunosti obučen u narandžaste, reflektujuće boje, na poziciji nije više ništa neobično.

Fiziološke potrebe su najosnovnije potrebe, koje nije potrebno zanemarivati. Ne zaboravimo na nekakvu flašu vode, toplog čaja i mozda neku užinu, ukoliko lov bude trajao duže vremena ili između pojedinačnih pogona budu odmori ili vrijeme za užinu. Žeđ i glad nam takođe mogu pokvariti dan.

U osnovnu opremu lovca u lovu spada – oružje. Pred lovom se informišimo, šta ćemo sve loviti i u lov ponesimo oružje i municiju, koja odgovara svim propisanim zahtjevima o minimalnim kalibrima za izabranu divljač, koju ćemo loviti, meci trebaju po svojoj masi i obliku odgovarati zahtjevani propisima i preporukama.U zajedničkom lovu su pogoci brzi, udaljenosti obično kratke, okolnosti nepredvidljive i najčešće se preporučuju kalibri većeg prečnika i meci nešto veće mase. Razlog se ogleda u tome da su pogoci na pogonima manje precizni, nego u klasičnom lovu na čekanje iz lovske osmatračnice, zbog čega je dobro imati nešto rezerve u smislu prenosa dovoljne energijemetka na divljač, pored toga često su nam na putu prepreke u obliku grana, lišće, visoke trave i sl., što je takođe razlog da ne želimo (pre)brze i male metke, koje već na putu mogu raznijeti spomenute prepreke, ili njihov smjer promijeni i najmanja travnata biljka.Još važnije od izbora puške je da je znamo besprekorno i sigurno koristiti, da smo sa njom uvježbani, da poznajemo sve njene osobine, osigurače, moguće pokrete te da nam intuitivno po potrebi »sama pada u rame«. U toj vrsti lova se može desiti, da imamo mogućnost gađati više životinja, da između gađanja imamo malo vremena ili da ispucamo manje precizan pogodak, za kojim je potreban brz popravak. Zbog toga su u zajedničkom lovu popularne poluautomacke risanice, pravocrtno repetirajuće lovačke puške i repetirajuće lovačke puške s rotirajućim cilindričnim zatvaračem te nešto više eksotične »express« risanice, kod kojih je upravo moguće veoma brzo ispaliti dva naboja jedan za drugim.

Pri svim spomenutim puškama postoji mogućnost brzog popravljanja prvog gađanja sa sledećim. Izbor između spomenutih vrsta pušaka je prije svega stvar ukusa svakog pojedinca, za dobre rezultate pri gađanju je od izbora vrste puške dosta značajnija vježba, vježba i još jednom vježba. To bi trebalo da bude vježba okidanja pri gađanju, brzog repetiranja ili punjenja puške, dobre rezultate u lovu u ključnim trenucima možemo dostići samo sa dovoljno prethodnog treninga. Neka nam pred sezonu lova ne bude žao nešto troškova i ulaznica, priuštimo si kakav trening u, u poslednje vrijeme tako popularnim, »streljačkim kinima«. Na ustima cijevi lovačkih pušaka u poslednje vrijeme primjećujemo sve više gasnih kočnica, što je na pogonima još posebno popularno zbog povećanja mogućnosti za brzo sledeće gađanje bez predugog i nepotrebnog odmora između gađanja.

Optički dodaci. Osim rijetkih pojedinaca, koji su danas još uvijek prilično spretni pri gađanju sa mehaničkim mjerama, većina se odlučuje za namještanje optičkih dodataka, sa kojima olakšavamo kako ocjenjivanje divljači, tako i postizanje veće preciznosti tokom gađanja.Najčešći i najkorisniji optički dodaci kod lova pogona su: crvene tačke i širokokutni optički ciljnici. Veoma značajno je, da u toku gađanja na pokretne ciljeve sa očima zauzmemo što šire vidno polje, a što nam omogućava određen nadzor nad događanjima, i istovremeno olakšava traženje cilja kroz optičko pomagalo. Idealno je, ako možemo oba oka držati otvorena u toku mjerenja i tako nadzirati veću površinu v vremenu mjerenja i gađanja. Prednost crvene tačke je njenoj maloj masi i izuzetnoj robusnosti. Još manju masu imaju po običaju refleksni nišani, koji su sa druge strane malo osjetljiviji na snijeg i rosu pri disanju, oboma im fali svestranost koju ima širokokutni optički ciljnik. On doseže široko vidno polje, pored toga ima i podesivi raspon zumiranja ( što je korisno prilikom daljih gađanja ili za ocjenu divljači), to crvena tačka i refleksni nišan ne omogućavaju, samim tim je i nešto veći, teži i po običaju skuplji.

Zaštita vida i sluha. Istina je, da u toku lova rijetko vidimo da lovci nose naočale za strijeljanje, jer je malo nesreća povezanih sa nošenjem takve opreme izuzetno malo. Bilo bi malo razumnije razmisliti o zaštiti sluha. Mnogo ispaljenih metaka, koji se pojavljuju u lovu za lovom i godinu za godinom tokom života pojedinačnog lovca, sigurno utiču na naš sluh.Pravilno je, da upotrebljavamo zaštitu sluha i u toku lova a ne samo na strelištima. Ti trendovi dolaze i kod nas iz sjevernih evropskih zemalja, gdje su lovci među prvima prepoznali brigu za svoje zdravlje, gdje spada i sluh svakog pojedinca. Nije nužno, da ćemo zbog prigušivača slabije čuti divljač u pokretu, upravo suprotno! Popularna postaje zaštita sluha, koja nam u lovu zapravo pomaže čuti pokrete i ostale glasove. To su takozvani aktivni prigušivači (ili čepići), koji ojačaju sluh, istovremeno ga štite od pucnja, jer smanje glasnoću pucnja puške u toku ispaljivanja metka.

Dodaci. Za potpunu kombinaciju opreme pri pogonskom lovu treba dodati i prenosivu stolicu, na kojom ćemo mirno čekati dugo vremena, jer ne možemo znti koliko dugo će trajati lov. Oslanjati se sa noge na nogu uz drvo nije najbolje rješene, da nas divljač ne bi primjetila. Ukoliko nismo uz drvo ili na osmatračnici, koja bi omogućila naslon za oružje, preporučljivo je imati sa sobom i streljački štap, sa kojom ćemo prilikom gađanja biti mirni i sa kojim se možemo dovoljno precizno pomjeriti (uopšte, ako bi se udaljenost gađanja povećala). Ukoliko štap zbog terena nije potreban, poslužiće nam na putu do pozicije jer se u toku hoda možemo na njega oslanjati – ukratko ne može škoditi! Sve te stvari je obično uz oružje prilično teško nositi u rukama, zato ne smijemo zaboraviti na svestrani ranac, u kojega ćemo u toku hodanja većinu opreme udobno smjestiti.

//

Јесен поред своје богате палете боја, побирања воћа, других плодова и производа, доноси још нешто – врхунац сезоне лова. Она кроз очи ловца увијек доноси и одређену узбуђење. Важи за чињеницу, која радује већ сама по себи, за велику већину ловаца су заједнички ловови и са њима повезани погони на велику дивљач ти који доносе навеће догодовштине и ловачке ужитке у цијелој години. То су такође ловови који омогућавају стварно отпуштање адреналина, на шта ловци стрпљиво чекају цијеле године.

Погони су пуни супротности и то их уврштава међе најзанимљивије начине лова. Лов, који је пун контраста, колико их је пуна и јесен. У једном тренутку стрпљиво и мирно чекаш, сједиш на троногој столчици и полако се осврћес по својој околини и тразиш нешто, што би указивало на промјену. У следећој секунди чујеш лавеж паса, који по обичају покрене крв у жилама, и само тренутак или два те дијеле до скока дивљачии расплета догађаја, којег прије неколико секунди ниси још могао ни замислити. Лишће зашуми, цујеш пуцање гранчица и имаш само неколико секунди, да са углом ока уочиш покрет, дигнеш пушку и прислониш је на лице, ослободиш оружје, процијениш дивљач, која се неочекивано појавила иза дрвећа и на свом путу се није спремна зауставити, припремиш се на гађање, издахнеш и…окинеш.

За идеалан расплет и проток догађаја те радост по завршеном лову треба узети у обзир неколико правила и савјета.

На првом мјесту је увијек сигурност. Она прије свега подразумијва поштовање упутстава вође лова прије самог почетка лова. Упутства обично обухватају сигурне смијери гађања, коју дивљач можемо гађати, из којеј смијера можемо очекивати погон, правила понашања и још других ствари, које је потребно досљедно поштовати до задњег слова. Поштујмо, да је напуштање позиције врло несигурно и не савјетује се, јер остали ловци наше покрете не могу предвиђети и обазирати се на њих.Увијек провјеримо, куда можемо гађати, прије гађања се увјеримо, да је у смијеру гађања дивљачи увијек заклон у облику земље, брда или нечега другог, никако се не смијемо одлучити за гађање према хоризонту, јер у том случају не можемо знати, гђе ће метак завршити своју путању. На лову нисмо сам и повећани срчани пулс те жеља за плијеном могу у ђелићу секунде довести до трагичних догађања!

Уколико је обезбјеђена сигурност, у следећем степену размишљања можемо почети бринути за себе. За успјех у лову је поред тога, да сми смирени, не узрокујемо неочекиване покрете, буку и покушамо смањити све активности које би могле проузроковати неуспјех у лову, значајно је такође да за лов изаберемо правилну опрему.

Побринимо се да нам је топло и да до краја лова останемо суви. Лов може трајати и по неколико сати и не смијемо дозволити да нам дрхтање тијела и озебли удови покваре дан. За лов погоном треба прије свега изабрати топлу ођећу, јер се у току лова нећемо превише или скоро никако помјерати и најважнија особина ођеће, коју изаберемо, је то, да је топла! Остале техничке особине ођеће (прозрачност, дисање, сушење, шуштање,…) код таквог начина лова могу бити некако споредне или у другом плану. У вријеме лова се временске прилике такође могу изненада промијенити и по нама може почети падати снијег, киша или нас може изненадити јак вјетар. Побринимо се, да изабрана ођећа такође буде непропусна и отпорна на вјетар. Уколико се не одлучимо за то, имајмо са сабом у ранцу бар некакав непропусан прекривач, да се у случају потребе можемо заштитити. Ако нам по природи брзо постаје хладни, понесимо са собом још некакве уметке за гријање ногу, руку, топлу обућу и слично. Све популарнија је и ођећа која се загријава (као нпр АлпенХеат), којој је гријуће дијелове, због батерија на пуњење, могуће поново напунити са енергијомпреко електричног утикача, а који грију и по неколико сати у зависности од подешавања. Слично ђелује и такође увијек популарна планинска обућа Алпина Хунтер Хеат, која нам у хладним данима увијек олакша чекање на позицији. Интегрисан систем »Интемп« кориснику, са притиском ма дугме, омогућава гријање стопала више од 5 сати ( у зависности од подешене јачине). Након лова батерије можемо поново напунити. У хладним данима такође је добродошла и употреба термо веша, јер је први слој ођеће тај, који највише утиче на то како се осјећамо у току лова. Лично у ранцу увијек носим некакву додатну мајицу, рукавице и капу.

Побринимо се да смо виђиви и да нас није могуће превиђети. Не заборавимо да је на заједничком лову, са сигурносног видика, препоручљиво (можемо рећи потребно) носити рефлектујућу, сјајну ођећу или додатке (траке на шеширу, капе живих боја, рефлектујуће прслуке и сл.) са којима ћемо бити боље видљиви и већ издалека одударати од своје околине. Због присуства оружја, жеље за плијеном и због адреналина осталих учесника побринимо се, да смо видљиви у свим временским приликама и околностима! Наранџаста ођећа у свијету лова постаје све чешћа (баш као и оружје живих, наранџастих боја), зато ловац, који је у потпуности обучен у наранџасте, рефлектујуће боје, на позицији није више ништа необично.

Физиолошке потребе су најосновније потребе, које није потребно занемаривати. Не заборавимо на некакву флашу воде, топлог чаја и мозда неку ужину, уколико лов буде трајао дуже времена или између појединачних погона буду одмори или вријеме за ужину. Жеђ и глад нам такође могу покварити дан.

У основну опрему ловца у лову спада – оружје. Пред ловом се информишимо, шта ћемо све ловити и у лов понесимо оружје и муницију, која одговара свим прописаним захтјевима о минималним калибрима за изабрану дивљач, коју ћемо ловити, меци требају по својој маси и облику одговарати захтјевани прописима и препорукама.У заједничком лову су погоци брзи, удаљености обично кратке, околности непредвидљиве и најчешће се препоручују калибри већег пречника и меци нешто веће масе. Разлог се огледа у томе да су погоци на погонима мање прецизни, него у класичном лову на чекање из ловске осматрачнице, због чега је добро имати нешто резерве у смислу преноса довољне енергијеметка на дивљач, поред тога често су нам на путу препреке у облику грана, лишће, високе траве и сл., што је такође разлог да не желимо (пре)брзе и мале метке, које већ на путу могу разнијети споменуте препреке, или њихов смјер промијени и најмања травната биљка.Још важније од избора пушке је да је знамо беспрекорно и сигурно користити, да смо са њом увјежбани, да познајемо све њене особине, осигураче, могуће покрете те да нам интуитивно по потреби »сама пада у раме«. У тој врсти лова се може десити, да имамо могућност гађати више животиња, да између гађања имамо мало времена или да испуцамо мање прецизан погодак, за којим је потребан брз поправак. Због тога су у заједничком лову популарне полуаутомацке рисанице, правоцртно репетирајуће ловачке пушке и репетирајуће ловачке пушке с ротирајућим цилиндричним затварачем те нешто више ексотичне »експресс« рисанице, код којих је управо могуће веома брзо испалити два набоја један за другим.

При свим споменутим пушкама постоји могућност брзог поправљања првог гађања са следећим. Избор између споменутих врста пушака је прије свега ствар укуса сваког појединца, за добре резултате при гађању је од избора врсте пушке доста значајнија вјежба, вјежба и још једном вјежба. То би требало да буде вјежба окидања при гађању, брзог репетирања или пуњења пушке, добре резултате у лову у кључним тренуцима можемо достићи само са довољно претходног тренинга. Нека нам пред сезону лова не буде жао нешто трошкова и улазница, приуштимо си какав тренинг у, у последње вријеме тако популарним, »стрељачким кинима«. На устима цијеви ловачких пушака у последње вријеме примјећујемо све више гасних кочница, што је на погонима још посебно популарно због повећања могућности за брзо следеће гађање без предугог и непотребног одмора између гађања.

Оптички додаци. Осим ријетких појединаца, који су данас још увијек прилично спретни при гађању са механичким мјерама, већина се одлучује за намјештање оптичких додатака, са којима олакшавамо како оћењивање дивљачи, тако и постизање веће прецизности током гађања.Најчешћи и најкориснији оптички додаци код лова погона су: црвене тачке и ширококутни оптички циљници. Веома значајно је, да у току гађања на покретне циљеве са очима заузмемо што шире видно поље, а што нам омогућава одређен надзор над догађањима, и истовремено олакшава тражење циља кроз оптичко помагало. Идеално је, ако можемо оба ока држати отворена у току мјерења и тако надзирати већу површину в времену мјерења и гађања. Предност црвене тачке је њеној малој маси и изузетној робусности. Још мању масу имају по обичају рефлексни нишани, који су са друге стране мало осјетљивији на снијег и росу при дисању, обома им фали свестраност коју има ширококутни оптички циљник. Он досеже широко видно поље, поред тога има и подесиви распон зумирања ( што је корисно приликом даљих гађања или за оћену дивљачи), то црвена тачка и рефлексни нишан не омогућавају, самим тим је и нешто већи, тежи и по обичају скупљи.

Заштита вида и слуха. Истина је, да у току лова ријетко видимо да ловци носе наочале за стријељање, јер је мало несрећа повезаних са ношењем такве опреме изузетно мало. Било би мало разумније размислити о заштити слуха. Много испаљених метака, који се појављују у лову за ловом и годину за годином током живота појединачног ловца, сигурно утичу на наш слух.Правилно је, да употребљавамо заштиту слуха и у току лова а не само на стрелиштима. Ти трендови долазе и код нас из сјеверних европских земаља, гђе су ловци међу првима препознали бригу за своје здравље, гђе спада и слух сваког појединца. Није нужно, да ћемо због пригушивача слабије чути дивљач у покрету, управо супротно! Популарна постаје заштита слуха, која нам у лову заправо помаже чути покрете и остале гласове. То су такозвани активни пригушивачи (или чепићи), који ојачају слух, истовремено га штите од пуцња, јер смање гласноћу пуцња пушке у току испаљивања метка.

Додаци. За потпуну комбинацију опреме при погонском лову треба додати и преносиву столицу, на којом ћемо мирно чекати дуго времена, јер не можемо знти колико дуго ће трајати лов. Ослањати се са ноге на ногу уз дрво није најбоље рјешене, да нас дивљач не би примјетила. Уколико нисмо уз дрво или на осматрачници, која би омогућила наслон за оружје, препоручљиво је имати са собом и стрељачки штап, са којом ћемо приликом гађања бити мирни и са којим се можемо довољно прецизно помјерити (уопште, ако би се удаљеност гађања повећала). Уколико штап због терена није потребан, послужиће нам на путу до позиције јер се у току хода можемо на њега ослањати – укратко не може шкодити! Све те ствари је обично уз оружје прилично тешко носити у рукама, зато не смијемо заборавити на свестрани ранац, у којега ћемо у току ходања већину опреме удобно смјестити.

Avtor: Renato Brodar

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *