Skip to content

NALET DIVLJAČI: Tko je odgovoran za štetu i kako se osigurati?

Dolaskom hladnijih dana, osim što treba pripaziti na brzinu kretanja vozila, treba obratiti pažnju na nove sudionike u prometu. Sigurno vam se dogodilo da prilikom vožnje ispred vas izleti srna, zec ili neka druga divlja životinja.

Ogoljena polja prekrivena snijegom tjeraju divljač na češće migracije u potrazi za hranom i skloništem pa su česta migriranja preko prometnica, a time se povećava i broj stradale divljači na cestama.

Zakon o cestama u Republici Hrvatskoj, koji regulira prava u štetama koje su nastale u takvim događajima je reguliran 2009. godine.

U čl. 50 Zakona o cestama stoji:

Za štetu trećim osobama nastalu na javnoj cesti zbog naleta na divljač odgovara se po osnovi krivnje. (2) Pravna osoba koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionar odgovara za štetu iz stavka 1. ovoga članka nastalu na javnoj cesti ukoliko javna cesta, na zahtjev osobe koja gospodari lovištem, nije označena prometnom signalizacijom i opremom sukladno posebnim propisima.

Iz ovog zakona proizlazi da je za nastalu štetu odgovorna pravna osoba koja upravlja cestom, odnosno koncesionar.

Koncesionar koji upravlja javnom cestom, morao je na nju staviti znakove upozorenja da postoji mogućnost izletanja divljači na prometnicu.

Ukoliko lovačko društvo koje gospodari tim lovištem nije zatražilo koncesionara postavljanje znakova znakova, moglo bi se govoriti i o njihovoj odgovornosti.

Gotovo sve javne prometnice u Međimurskoj županiji označene su takvim znakovima, stoga pripazite i prilagodite svoju brzinu uvijetima na cesti, pratite prometna upozorenja i budite aktivni sudionik u prometu, savjetuju iz Lovačkog saveza Međimurske županije.

U slučaju prometne nezgode osigurajte vozilo, upalite četiri žmigavca i postavite reflektirajući trokut, a zatim pozovite policiju. Potrebno je napraviti adekvatan uviđaj koji će vam kasnije služiti za potraživanje naknade štete od koncesionara, a stradala divljač treba biti zbrinuta na način neškodljiv za prirodu.

Iz osiguravajuće kuće, vezano za nalete divljači, eMedjimurje je dobilo odgovor da je najsigurniji način potraživanja naknade štete – dodatno osiguranje automobila.

Osiguravajuće kuće nude osim potpunog kasko osiguranja i dodatne pakete djelomičnog kasko osiguranja, koji vas osiguravaju od naleta divljači i domaćih životonja te lomova stakla.

Dakako, da bi sve ovo izbjegli, vozite oprezno i prilagodite brzinu kretanja vozila.

Tags:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)